Njut av lunch på PGA Sweden National – gå två, betala för en!

Gäller dagens lunch månd-fred på PGA Sweden National utanför Bara.

Aktuell meny hittar du på www.pgaswedennational.se

Gå två, betala för en. Gäller hela januari 2018.

Uppge ”Skånskan Plus” när du beställer.